Zachráňme stromy
Za okamžité zastavenie výrubov stromov na celom Slovensku

Akcie

Milí priatelia, signatári petície "Za okamžité zastavenie výrubu stromov na celom Slovensku

Iste si spomínate, ako sme pred rokom aj za Vašej podpory zozbierali viac ako 12 tisíc podpisov „Za okamžité zastavenie plošných a líniových výrubov stromov v poľnohospodársko-urbannej krajine, ako napríklad pri vodných tokoch, v parkoch, lesoparkoch, alejach a cestách, na celom Slovensku“.


Zrejme tak, ako pre Vás, aj pre nás bolo veľkým sklamaním prístup Vlády i envirorezortu k našej petícii. Jednoducho sa postavili tak, ako je na Slovensku zvykom „Skutok sa nestal“. Envirorezort, ktorý je platený z našich daní necíti zodpovednosť konať, keď my občania ich na to upozorňujeme.


Doteraz máme z toho traumu, že sme odštartovali túto iniciatívu, ako poctiví občania Slovenskej republiky a že s vecou nevieme pohnúť, ani to zmeniť. Dlho sme s priateľmi i s viacerými z Vás diskutovali a dospeli sme k názoru, že Slovensko v starostlivosti o prírodu a životné prostredie systémovo zlyháva a ak neurobíme zásadné kroky, prídeme definitívne o to najcennejšie, čo máme. Tiež sme sa dopracovali k poznaniu, že zbytočne kompetentné úrady informovať:


Oni aj tak nič neurobia. Jednoducho berú nás ako „otravu“ a chronických sťažovateľov. Pochopili sme tiež, že jediná zmena môže nastať iba v prípade mať zodpovednosť a kompetencie v rozhodovaní, ako zveľaďovať i obnovovať naše prírodné dedičstvo, aby my i budúce generácie sme mohli žiť v zdravom životnom prostredí.


Slovensko i naše kúty potrebujú nových politikov, nových ľudí, ktorí dokážu nám pomôcť aj v tom, čo sme sa aj našou petíciou chceli dosiahnuť. Tých problémov, ktorých na Slovensku máme je veľa. Niekde však treba začať. Preto sme sa rozhodli začať symbolický v našej obci Bretejovce, ktorá sa nachádza úplne v srdci Východoslovenského regiónu (z každého kúta Východného Slovenska je takmer rovnaká vzdialenosť).


Tu chceme 15. júna 2017 o 13-tej hod. spustiť iniciatívu Verejnosti Pre Rozvoj Východu, ktorá odprezentuje Program pre občanov Východného Slovenska, ktorí chcú zostať a žiť v zdravom, tolerantnom, prosperujúcom a bezpečnom regióne Slovenska i Európy a nápravu toho, čo doterajší politici v Prešovskom i Košickom kraji pokazili.(celá pozvánka je v prílohe).

Chceme totiž dosiahnuť, aby odprezentovaný PROGRAM sa vážne uchádzal o dôveru občanov Prešovského i Košického kraja v novembrových regionálnych voľbách a ukázal Slovensku, že vieme múdro, zodpovedne i transparentne spravovať náš región a tiež preto, že nechceme byť sociálnou príťažou prosperujúceho  Slovenska


Týmto Vás chceme pozvať k spolupráci na iniciatíve. Ak si myslíte, že chcete byť aktívni pri tejto iniciatíve, príďte 15. júna 2017 o 13-tej hodine do Kultúrneho domu v Bretejovciach (obec sa nachádza približne v polovici medzi Prešovom a Košicami na starej ceste). Ak chcete podporovať túto iniciatívu, dajte nám tiež vedieť. 


Okrem vytvorenia tímu ľudí, ktorí by za našu iniciatívu sa uchádzal v novembrových regionálnych voľbách o poslanecké kreslá, potrebujeme ľudí okrskových volebných komisií a tiež dobrovoľníkov, ktorí v partnerstve pomohli rozvíjať to, čo sme svojím podpisom v petícii chceli podporiť i to, čo chceme v Bretejociach odprezentovať na záchranu i permanentnú obnovu prírodného, kultúrneho i historického dedičstva našej dedovizne.


Prosím, rozmýšľajte! Dokážeme to len vtedy, keď sa spoľahneme len sami na seba. Spoločne to dokážeme.  

S úctou

Mária HalátováBretejovce 18, 082 03, je osoba poverená zastupovať petičný výbor pred orgánmi verejnej správy, e-mail: halatova@zoznam.sk

 

Pozvanka_Konferencia_VPRS_15JUN2017.pdf